Caj Rawatan

Indeks Artikel

 
CAJ RAWATAN
 PERKHIDMATAN PERUBATAN TRADISIONAL DAN KOMPLEMENTARI 
Bil.
PERUBATAN TRADISIONAL MELAYU

TRADITIONAL MALAY MEDICINE

Kelas Satu
(RM)
Kelas Dua
(RM)
Kelas Tiga
(RM)
Pesakit Luar
(RM)
  Urutan tradisional Traditional massage        
1 Sakit kronik (setiap sesi) Chronic pain (per session) 20/sesi  20/sesi  Percuma  20/sesi 
2 Pasca angin ahmar (setiap sesi) Post stroke (per session) 20/sesi  20/sesi   Percuma 20/sesi 
  Penjagaan tradisional postnatal Traditional postnatal care        
Urutan kesegaran postnatal (setiap sesi)

Wellness postnatal massage       (per session)

 20/sesi 20/sesi  Percuma  20/sesi 
4

Penjagaan perbidanan (setiap sesi)

Midwifery care (per session) 50/sesi   50/sesi  Percuma    50/sesi
  PERUBATAN TRADISIONAL CINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE        
5 Sakit kronik (setiap sesi) Chronic pain (per session) 20/sesi  20/sesi   Percuma   20/sesi 
Pasca angin ahmar (setiap sesi) Post stroke (per session) 20/sesi  20/sesi   Percuma   20/sesi 
Akupunktur dan moxibustion untuk sakit kronik (setiap sesi) Acupuncture and moxibustion for chronic pain (per session)  25/sesi  25/sesi  Percuma   25/sesi 
8

Akupunktur dan moxibustion untuk pasca angin ahmar (setiap sesi)

Acupuncture and moxibustion for post stroke   (per session)

25/sesi  25/sesi   Percuma   25/sesi 

Akupunktur dan bekam untuk sakit kronik (setiap sesi)

Acupuncture and cupping for chronic pain   (per session)  25/sesi  25/sesi Percuma   25/sesi 
10

Akupunktur dan bekam untuk pasca angin ahmar         (setiap sesi)

Acupuncture and cupping for post stroke               (per session) 25/sesi  25/sesi  Percuma   25/sesi 
 11 Indikasi lain (setiap sesi) Other indication (per session) 20/sesi  20/sesi  Percuma    20/sesi 
  Onkologi herba Herbal oncology         
12 Terapi tambahan untuk kanser (setiap kitaran)

Adjunct therapy for cancer     (per cycle)

100/ kitaran

100/ kitaran

Percuma  

100/    kitaran

  PERUBATAN TRADISIONAL INDIA:   Ayurveda TRADITIONAL INDIAN MEDICINE:     Ayurveda        
13 Shirodhara  (setiap sesi) Shirodhara       (per session) 50/sesi 50/sesi Percuma   50/sesi
14

Terapi basti luaran (setiap sesi)

External basti theraphy           (per session) 50/sesi 50/sesi Percuma   50/sesi
15

Abhyanga    (setiap sesi)

Abhyanga        (per session) 50/sesi 50/sesi Percuma   50/sesi
  Siddha Siddha        
16 Terapi Varman (setiap sesi) Varman therapy (per session) 20/sesi 20/sesi Percuma   20/sesi
  TERAPI KOMPLEMENTARI COMPLEMENTARY THERAPY        
17 Kiropraktik (setiap sesi) Chiropractic (per session) 50/sesi 50/sesi Percuma   50/sesi
18 Osteopatik (setiap sesi) Osteopathic (per session) 75/sesi 75/sesi Percuma   75/sesi