Nama
Jabatan
   Reset
# Nama Jawatan Jabatan Telefon samb. Faks Emel
1 DR.HJ.ZULKARNAIN BIN HJ.MOHD RAWI Pengarah Hospital Pengurusan Tertinggi 03-33757000 1001 03-33729089 drzulkarnain@moh.gov.my
2 DR. SELVAMALAR SELVARAJAN Timbalan Pengarah Perubatan (I) Pengurusan Tertinggi 03-33757000 1514 malar@moh.gov.my
3 EN. NAZLI BIN MD TAIB Timbalan Pengarah Pengurusan Pengurusan Tertinggi 03-33757000 1410 03-33749557 nazlitaib@moh.gov.my
4 DR. NAIDU A/L SANNASI Timbalan Pengarah Perubatan (II) Pengurusan Tertinggi 03-33757000 1018 naidu@moh.gov.my
5 DR. MD. RAZIS BIN RAMLI Timbalan Pengarah Perubatan (III) Pengurusan Tertinggi 03-33757000 1018 drrazis@moh.gov.my
6 DR. MOHD. NAJIB BIN KHAMIL Timbalan Pengarah Perubatan (IV) Pengurusan Tertinggi 03-33757000 najibkhamil@moh.gov.my
7 DR. MOHD ROHISHAM BIN ZAINAL ABIDIN Ketua Jabatan Jabatan Anestesiologi & Rawatan Rapi 03-33757000 1526/1525 drrohisham@moh.gov.my
8 DR. SHAHNAZ BINTI SHAH FIRDAUS KHAN Ketua Jabatan Jabatan Nefrologi 03-33757000 1447/1411 03-33710008 drshahnaz@moh.gov.my
9 DR. SATRIYA BIN SABIR HUSIN ATHAR Ketua Jabatan Jabatan Orthopedik 03-33757000 6160/6152 03- 33756160
10 DR. NOR FADZILAH BINTI MOHD YUSOF Ketua Jabatan Jabatan Obstetrik & Ginekologi 03-33757000 6209/6202 @moh.gov.my
11 DR. ANG EE LEE Ketua Jabatan Jabatan Pediatrik 03-33757000 6192/6191 03-33756190 drangeelee@moh.gov.my
12 DR. EASHWARY MAGESWAREN Ketua Jabatan Jabatan Perubatan Am 03-33757000 6247/6250 dr.eashwary@moh.gov.my
13 DR. AZLINA BINTI ABDUL MANAN Ketua Jabatan Jabatan Radiologi 03-33757000 1351/1353 dr.azlinamanan@moh.gov.my
14 DR. NG TING GUAN Ketua Jabatan Jabatan Dermatologi 03-33757000 6266/6255 dr.ng@moh.gov.my
15 DR. FAZILAWATI BINTI A.QAMARRUDDIN Ketua Jabatan Jabatan Oftalmologi 03-33757000 6306/6302 dr.fazilawati@moh.gov.my
16 DR. AHMAD TAJUDDIN BIN MOHAMAD NOR Ketua Jabatan Jabatan Kecemasan & Trauma 03-33757000 1638/1636 03-33714114 dr.tajuddin@moh.gov.my
17 DR. NORNI BINTI ABDULLAH Ketua Jabatan Jabatan Psikiatri 03-33757000 6279/6273 dr.norni@moh.gov.my
18 DR. WAN HAYATI BINTI MOHD YAAKOD Ketua Jabatan Jabatan Patologi 03-33757000 1358/1362 03-33738139 drhayati@moh.gov.my
19 DR. MASLINA BINTI YAZID Ketua Jabatan Jabatan Perubatan Rehabilitasi 03-33757000 1541/1540 dr.maslinayazid@moh.gov.my
20 DR. AZUDDIN BIN MOHD KHAIRY Ketua Jabatan Jabatan Pembedahan Am 03-33757000 6375/6161 azuddin@moh.gov.my
21 DR. NUR AYUTIMASERY BINTI ABDULLAH Ketua Jabatan Jabatan Perubatan Forensik 03-33757000 1433/1306 dr.ayutimasery@moh.gov.my
22 DR. NAFISHAH BINTI AHMAD Ketua Jabatan Jabatan Perubatan Transfusi Darah 03-33757000 1243/1250 nafishah.ahmad@moh.gov.my
23 DR. SHA’ARIYAH BINTI MOHD MOKHTAR Ketua Jabatan Jabatan Otorinolaringologi 03-33757000 6324/6329 03-33756320 drsha'ariyah@moh.gov.my
24 DR. SHERRIE CHONG MEI YEE Ketua Jabatan Jabatan Bedah Mulut & Maksilofasial 03-33757000 6286/6293 03-33734952 drsherrie@moh.gov.my
25 DR. NAVASHEILLA RETNA A/P RETNASINGAM Ketua Jabatan Jabatan Pergigian Pediatrik 03-33757000 6284 drnavasheilla@moh.gov.my
26 PN. ZAITON BINTI SHATO Ketua Jabatan Jabatan Farmasi 03-33757000 1490 zaiton_shato@moh.gov.my
27 PN. FAIZAH BINTI HAMZAH Ketua Jabatan Jabatan Dietetik & Sajian 03-33757000 1292/1708 faizah_hmzh@moh.gov.my
28 PN. TENGKU MASITAH BINTI TENGKU SHAHROM Ketua Jabatan Jabatan Rekod Perubatan 03-33757000 6122/6114 tgmasitah@moh.gov.my
29 DR. DEVAMALAR SELVI NAICKER SUBRAMANIAM Ketua Unit Unit Perubatan Sukan 03-33757000 dr.devamalar@moh.gov.my
30 DR. MURALITHARAN A/L PERUMAL Ketua Unit Unit Penyelidikan Klinikal 03-33757000 6271/1546 03-33710020 dr.muralitharan@moh.gov.my