Caj Siasatan

Indeks Artikel

SIASATAN LAIN

Bil.

Jenis siasatan

Type of investigation

Kelas Satu (RM)

Kelas Dua (RM)

Kelas Tiga (RM)

 
SIASATAN  KARDIOLOGI
CARDIOLOGICAL INVESTIGATION
 
 
 
1
Elektrokardiografi
Electrocardiography
45
10
5
2
Ujian senaman
Exercise tests
150
40
20
3
Holter
Holter
150
40
20
4
Ekokardiogram
Echocardiogram
150
40
20
5
Pengkateteran jantung dan angiografi
Cardiac catheterisation and angiography
375
100
50
 
SIASATAN OFTALMOLOGI
OPHTHALMOLOGICAL INVESTIGATION
 
 
 
6
Perimetri/ Skotometri
Perimetry/scotometry
30
8
4
7
Angiografi fluoresin fundus/ Angiografi iris
Fluoresceine fundus angiografi/ irisangiography
90
24
12
8
Ujian untuk penglihatan binokular
Test for binocular vision
45
12
6
9
Pembiasan dengan atau tanpa preskripsi kaca mata
Refraction with or without prescription of glasses
30
8
4
 
SIASATAN NEUROLOGI
NEUROLOGICAL INVESTIGATION
     
10
Elektroensefalografi
Electroencephalography
60 15 5
 
SIASATAN TELINGA, HIDUNG DAN KERONGKONG
(Audiometri)
EAR, NOSE AND THROAT INVESTIGATION
(Audiometry)
     
11
Audiometri nada tulen
Pure tone audiometry
15 10 10
12
Bekesy
Bekesy
15 10 10
13
Impedans
Impedance
15 10 10
14
Lain-lain (SISI, rosot nada, medan bebas)
Others (SISI, Tone, Decay Free Field)
15 10 10
15
Kalorimetri
Calorimetry
15 10 10
 
SIASATAN PERGIGIAN     (Ujian Pergigian)
DENTAL INVESTIGATION (Dental tests) 
 
 
 
 16  Kevitalan pulpa (setiap ujian)  Pulp vitality per tests  15  15 Percuma
 17  Model diagnostik  Diagnostic cast  40  40 Percuma
 18  Kerentanan karies (setiap ujian) Caries susceptibility per test  5  5 Percuma