• Utama

Unit Perpustakaan

PENGENALAN

Perpustakaan adalah pusat rujukan maklumat dalam bidang perubatan dan kesihatan dikalangan Doktor, Jururawat, Pegawai dan kakitangan Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang. Perpustakaan diketuai oleh seorang Pustakawan (Gred S41) dan dibantu oleh seorang Pembantu Perpustakaan (Gred S17).

FUNGSI

•           Perkhidmatan Rujukan dan Maklumat

•           Perkhidmatan Pinjaman

•           Perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan

•           Perkhidmatan Internet

•           Perkhidmatan Fotokopi

KOLEKSI

Koleksi utama 

•           Bahan buku

•           Bahan jurnal

•           CD-ROMS

Sumbangan bahan-bahan lain seperti risalah, buletin, laporan dan statistik dari oranisasi-organisasi luar.

Jurnal-jurnal langganan seperti berikut

1.         American Journal of Psychiatry

2.         Anaesthesia and Intensive Care

3.         Archives of Disease in Childhood

4.         British Journal of Obstetrics and Gynaecology

5.         British Journal of Surgery

6.         Clinical Radiology

7.         Hospital Medicine (UK)

8.         Journal of the American Academy of Dermatology

9.         Journal of Bone and Joint Surgery (American Ed.)

10.       Journal of Clinical Pathology

11.       Journal of Oral and Maxilofacial Surgery

12.       Laryngoscope

13.       Nursing Times

14.       Opthalmology

15.       The Pharmaceutical Journal

16.       Physiotherapy

Pinjaman Berkelompok dengan Perpustakaan Negara Malaysia.

Perpustakaan juga menguruskan perkhidmatan Pinjaman Berkelompok dengan Perpustakaan Negara Malaysia. Tujuan perkhidmatan ini adalah untuk menampung koleksi perpustakaan yang sememangnya tidak mampu menampung keperluan maklumat pengguna ekoran kekurangan peruntukkan pembelian buku.

Perkhidmatan ini juga member peluang kepada kakitangan HTAR untuk mendapat rujukan umum seperti dalam bidang keagamaan, motivasi, hobi dan sebagainya. Koleksi novel-novel terbaru samada dalam Bahasa Melayu mahupun Bahasa Inggeris turut mendapat sambutan hangat dari pengguna.