Jabatan Pembedahan Am

PENGENALAN
Jabatan Surgeri memberi rawatan pembedahan am untuk penduduk di daerah Klang dan daerah-daerah di sekitarnya. Jabatan ini juga berfungsi sebagai pusat rujukan untuk beberapa hospital daerah dalam Negeri Selangor Darul Ehsan.
Perkembangan pesat pembangunan dan kawasan perumahan di sekitar daerah Klang memberi impak dengan penambahan beban kerja bagi Jabatan Surgeri, khasnya kes-kes trauma. Penambahan beban kerja tanpa penambahan pada jumlah katil menyebabkan peningkatan pada peratus penggunaan katil sehari.
Walaubagaimanapun, Jabatan Surgeri secara amnya berusaha mempertingkatkan kualiti perawatan dengan perubahan pada proses-proses kerja untuk mencapai output yang optima dan bermutu.
 
VISI
Mewujudkan satu jabatan surgeri yang memberi perawatan perkhidmatan yang cemerlang.
 
MISI
Memberi perawatan pembedahan berkualiti secara beretika dan professional.
 
OBJEKTIF
  1. Memberi perawatan pembedahahan yang berkualiti dan optima
  2. Mempertingkatkan tahap pengetahuan, kecekapan dan kemahiran melalui latihan untuk kakitangan
  3. Mempertingkatkan kesedaran orang awam tentang pencegahan dan rawatan awal penyakit
FUNGSI
Aktiviti utama adalah seperti berikut:
 
Rawatan pembedahan pesakit dalam
Wad-wad pembedahan adalah seperti yang ditunjukkan di Jadual 1.
  
WAD
 
JUM.KATIL
2C
Wad Pembedahan Kanak-kanak
20
3A
-Wad Pembedahan Perempuan
-Subward Medical
-ENT
-Dental 
40
10
 2
 1
3B
Wad Trauma & Rehabilitasi
28
3C
Wad Kecederaan Kebakaran
4
4A
Wad Pembedahan Lelaki
40
    
Rawatan pesakit luar klinik bedah [SOPD]
Kes-kes baru dan ulangan dikendalikan pada setiap hari dari hari Isnin hingga ke hari Jumaat. Klinik kes ulangan diatur mengikut kategori kumpulan penyakit (Jadual 2). Kes-kes baru diberi rawatan pada hari yang sama ataupun diatur mengikut kategori kumpulan penyakit.
 
WAKTU
PAGI
(8 AM-1 PM)
PETANG
(2 PM – 4 PM)
ISNIN
UROLOGY
UPPER GASTROINTESTINAL
COLORECTAL
THYROID
HEPATOBILIARY
SELASA
BREAST [NEW CASES]
MINOR CASES
POST OP. CASES
PAEDIATRIC SURGERY
RABU
ONCOLOGY
UROLOGY
BREAST
VASCULAR/ PLASTIC SURGERY
KHAMIS
TRAUMA
BURN
PLASTIC( 1st Week)
-
JUMAAT
BREAST
-

                          

Rawatan Harian
Rawatan kemoterapi harian dijalankan di wad rawatan harian di ACC pada setiap hari. Selain itu, rawatan pembedahan ‘Daycare’ untuk kes-kes pembedahan bius menyeluruh dijalankan pada setiap hari khamis. Rawatan pembedahan kecil secara pesakit luar untuk kes-kes pembedahan secara bius setempat (local anaesthesia) pula dijalankan pada setiap hari mengikut keperluan dan jadual bedah.
 
Perkhidmatan Endoskopi
Prosidur Endoskopi yang dijalankan merangkumi OGDS, ERCP, COLONOSCOPY dan CYSTOSCOPY. Prosidur endoskopi ini dilakukan secara elektif dan juga secara kecemasan.
 
Perkhidmatan Pembedahan
Semua kes pembedahan yang memerlukan bius menyeluruh dan regional dilakukan di Dewan Bedah Am kecuali kes-kes pembedahan ’Daycare’. Kes-kes yang memerlukan bius setempat pula dilakukan di Dewan Bedah Pusat Rawatan Harian .
Bagi mengurangkan tempoh menunggu kes-kes hernia, Jabatan Surgeri telah memperuntukkan slot khas untuk melakukan pembedahan hernioplasty dengan kaedah bius setempat bagi kes-kes terpilih. Pembedahan ini dilakukan oleh pegawai-pegawai perubatan yang terlatih.
 
Lawatan Pakar ke Hospital Daerah
Pakar bedah membuat lawatan ke Hospital Daerah Banting dua kali sebulan. Antara aktiviti yang dijalankan semasa lawatan ini adalah mengendalikan Klinik Pakar Bedah dan melakukan rondaan di wad bersama pegawai perubatan di hospital tersebut