Sebutharga Unit Perolehan HTAR 16 MEI 2017

BIL

PERKARA

KUANTITI

SEBUTHARGA

1
NON-ALCOHOL BASE DISINFECTANT WIPES
 
5,000 PACK/BOTTLE
 
 
                             (07)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(ND)17
2
NITRIC OXIDE FOR INHALATION
20 TANKS
                                         
 
 (08)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(ND)17
 
 

3

ALCOHOL BASED HANDRUB SOLUTION ( CUTANEOUS ANTIMICROBAL )

500ML

12,000 BOTTLE

                                           (09)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(ND)17 

4

ON-LINE HEMODIAFILTRATION(HDF) WITH ON-LINE ENDOTOXIN RETENTATION FILTER (ETRF) TREATMENT SYSTEM

1300 SETS

 (10)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(ND)17    

Dokumen Sebutharga boleh diperolehi  pada waktu pejabat mulai 16 MEI 2017  jam 12:00 tengahari. Sebutharga boleh diambil di pejabat Perolehan. Dokumen Sebutharga yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dialamatkan kepada :

Peti Tender,

Bahagian Pentadbiran,

Hospital Tengku Ampuan Rahimah,

41200 Klang,

Dokumen Tawaran tersebut hendaklah  dimasukkan ke dalam peti tawaran yang berkenaan di alamat di atas tidak lewat daripada tarikh dan masa tutup iaitu sebelum atau pada jam 12.00 tengahari,23 MEI 2017. Sebutharga yang lewat dari tarikh dan masa ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.