Prosedur Penyediaan Laporan Perubatan dan Bayaran Balik Laporan Perubatan kepada Pegawai Perubatan bagi Pesakit Pekerja Asing Yang Dilindungi di Bawah Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing( SPIKPA)

Prosedur Kerja Bagi Kemasukan Wad dan Tuntutan Caj Hospital Pekerja Asing Yang Dilindungi di bawah Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA)

Download dokumen