Objektif, Misi dan Visi

VISI

To be leading organization in providing innovative and holistic health care.

MISI

Memberi perkhidmatan berkualiti, professional dan penyayang untuk memenuhi keperluan dan ekspektasi semua pelanggan

OBJEKTIF

  • Mempertingkan rawatan pesakit yang berkualiti melalui perkhidmatan diagnostik, rawatan dan pemulihan awal yang
    cekap , berkesan  serta mementingkan pelanggan.
  • Menggalakkan inovasi dalam perkhidmatan.
  • Menjalankan latihan dan penyelidikan secara berterusan serta memberi tumpuan kepada pembangunan modal insan dan
  • Menyediakan persekitaran yang selamat dan selesa kepada pelanggan dan warga kerja.

SLOGAN

CERIA, CEPAT dan TEPAT

BUDAYA KAMI

Penyayang, Kerja Berpasukan dan Profesionalisma

WAWASAN KESIHATAN

Malaysia akan menjadi sebuah negara yang terdiri daripada individu, keluarga dan masyarakat yang sihat melalui sistem kesihatan yang adil dan saksama, cekap, mampu disedia dan diperolehi, berteknologi sesuai, serasi pelanggan dan bersesuaian dengan persekitaran. Sistem ini juga akan mengutamakan kualiti, inovasi, promosi kesihatan, hormat kepada kemuliaan insan serta menggalakkan tanggungjawab individu dan penyertaan masyarakat ke arah peningkatan mutu kehidupan.