katil hospital

  • HFMD
  • Kempen Derma Darah - Baru
  • Kempen Ceriakan Hidup Dengan Senyuman
  • Pelawat Khas

Current

Visit Time

Morning Session 
Monday to Sunday, include public holiday

12.30 PM - 2.00 PM

 

 
Evening Session 

Monday to Sunday, include public holiday


4.30 PM - 7.30 PM

Address and Location

Hospital Tengku Ampuan Rahimah
Jalan Langat, 41200 Klang, Selangor

Tel : +603-3375 7000
Faks : +603-3372 9089

Click for location map

 

 

Sebutharga Jabatan Farmasi (28 Mei 2018)

BIL

PERKARA

KUANTITI

SEBUTHARGA

1

MIRTAZAPINE 15MG TABLET

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

PACK OF 30’S

(1500 PACK)

                              (28)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

2

GANCICLOVIR 500MG INJECTION

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

 

PACK OF 1’S

(1200 PACK)

(29)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

3

VALPROATE ACID 400MG INJECTION

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

PACK OF 1’S

(1000 PACK)

                                          (30)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

4

TERAZOSIN 2MG TABLET

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

 

PACK OF 100’S

(6000 PACK)

(31)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

5

N-ACETYLCYSTEINE 2GM INJECTION

(20,000 IU)

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

PACK OF 10’S

(600 PACK)

 

(32)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18  

6

CALCIUM CARBONATE 500MG TABLET

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

PACK OF 1000’S

(3000 PACK)

(33)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

Kod bidang Pendaftaran yang relevan dengan pembelian tersebut di atas ialah 050203, 050202, 050201. Dokumen Sebutharga boleh diperolehi  pada waktu pejabat mulai 28 MEI 2018  jam 12:00 tengahari. Sebutharga boleh diambil di Jabatan Farmasi Logistik.Dokumen Sebutharga yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dialamatkan kepada :

Peti Tender,

Bahagian Pentadbiran,

Hospital Tengku Ampuan Rahimah,

41200 Klang,

Dokumen Tawaran tersebut hendaklah  dimasukkan ke dalam peti tawaran yang berkenaan di alamat di atas tidak lewat daripada tarikh dan masa tutup iaitu sebelum atau pada jam 12.00 tengahari, 6 JUN 2018. Sebutharga yang lewat dari tarikh dan masa ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.