katil hospital

  • HFMD
  • Kempen Derma Darah - Baru
  • Kempen Ceriakan Hidup Dengan Senyuman
  • Pelawat Khas

Current

Visit Time

Morning Session 
Monday to Sunday, include public holiday

12.30 PM - 2.00 PM

 

 
Evening Session 

Monday to Sunday, include public holiday


4.30 PM - 7.30 PM

Address and Location

Hospital Tengku Ampuan Rahimah
Jalan Langat, 41200 Klang, Selangor

Tel : +603-3375 7000
Faks : +603-3372 9089

Click for location map

 

 

Sebutharga Jabatan Farmasi 25 April 2018

BIL

PERKARA

KUANTITI

SEBUTHARGA

1

VENLAFAXINE HCL 150MG TABLET

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

PACK OF 28’S

(500 PACK)

                              (10)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

2

METFORMIN 500MG XR TABLET

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

 

PACK OF 100’S

(6000 PACK)

(11)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

3

ACITRETIN 25MG TABLET

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

PACK OF 60’S

(200 PACK)

                                          (12)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

4

COLISTIMETHATE 1MIU INJECTION

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

 

PACK OF 10’S

(150 PACK)

(13)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

5

TINZAPARIN 10,000 IU ANTI-XA/0.5ML

(20,000 IU)

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

PACK OF 10’S

(350 PACK)

 

(14)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18  

6

LEVODOPA 150MG + CARBIDOPA 37.5MG + ENTACAPONE 200MG TABLET

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

PACK OF 100’S

(150 PACK)

(15)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

7 IVABRADINE 5MG TABLET

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

PACK OF 56’S

(600 PACK)

                   (16)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18                     

ROPIVACAINE 7.5MG/ML INJECTION

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

 PACK OF 5’S

(700 PACK)

 (17)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18
 9

ASENAPINE 10MG SUBLINGUAL TABLET

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

 

PACK OF 60’S

(200 PACK) 

(18)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18 
 10

IBANDRONIC 150MG TABLET

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

PACK OF 1’S

(900 PACK) 

(19)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18 
 11

TRAMADOL 50MG/ML INJECTION

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran) 

PACK OF 10’S

(7000 PACK) 

(20)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18 
 12

N-ACETYLCYSTEINE 2GM INJECTION

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

 

PACK OF 10’S

(600 PACK) 

(22)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18 
 13

VITAMIN A,B,C,D,E 5ML INJECTION

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

 

PACK OF 10’S

(350 PACK) 

(22)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18 
 14

SODIUM GLYCEROPHOSPATE 20ML INJ

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

 

 PACK OF 10’S

(1000 PACK)

(23)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18 
15 

BRENTUXIMAB VEDOTIN 50MG INJECTION

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

 

PACK OF 1’S

(15 PACK) 

(24)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18 
 16

AZACITIDINE 100MG INJECTION

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

 

PACK OF 1’S

(300 PACK) 

(25)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18 
 17

ARSENIC 10MG/ML INJECTION

 (Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

 

PACK OF 1’S

(300 PACK) 

(26)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18 
 18

AGOMELATINE 25MG TABLET

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

 

PACK OF 28’S

(600 PACK) 

(27)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18 

Dokumen Sebutharga boleh diperolehi  pada waktu pejabat mulai 25 APRIL 2018  jam 12:00 tengahari. Sebutharga boleh diambil di pejabat Perolehan & Bekalan Stor Farmasi.Dokumen Sebutharga yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dialamatkan kepada :

Peti Tender,

Bahagian Pentadbiran,

Hospital Tengku Ampuan Rahimah,

41200 Klang,

Dokumen Tawaran tersebut hendaklah  dimasukkan ke dalam peti tawaran yang berkenaan di alamat di atas tidak lewat daripada tarikh dan masa tutup iaitu sebelum atau pada jam 12.00 tengahari, 10 MEI 2018. Sebutharga yang lewat dari tarikh dan masa ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.