Sebutharga Jabatan Farmasi (29 JANUARI 2019)

BIL
PERKARA 
KUANTITI
SEBUTHARGA
1
CARBETOCIN 100MCG/ML INJECTION 1233 X 5'S (01)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19
2
WATER FOR IRRIGATION 1000ML INJECTION 14,000 BOTTLE (02)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19
3
SOMATROPIN 10MG/1.5ML INJECTION 200 X 1PFP (03)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19
4
CALCIPOTRIOL 50MCG + BETHAMETASONE 0.5MG GEL 2400 X 30G (04)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19
5
DEXAMETHASONE 0.1% NEOMYCIN OINTMENT 10,205 X 3.5G (05)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19
6
CARBOMER 0.22%,HYPROMELLOSE 0.3% GEL 5,340 X 1'S
(06)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19
7
QUETIAPINE IMMEDIATE RELEASE 200MG TABLET 2274 X 100'S (07)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19
8
ACITRETIN 25MG CAPSULE 399 X 60'S (08)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19
9 TRAVAPROST 40MCG + TIMOLOL 5MG EYEDROP 3816 X 2.5ML (09)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19
10 COLISTIMETHATE 1M IU INJECTION 750 X 10'S (10)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19
11 CLINDAMYCIN 150MG INJECTION 720 X 10'S (11)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19
12 FENOFIBRATE 145MG TABLET 13,226 X 30'S (12)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19
13 MIRTAZAPINE 15MG TABLET 1868 X 30'S (13)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19
14 EVEROLIMUS 0.75MG CAPSULE 54 X 60'S (14)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19
15 VENLAFAXINE 150MG EXTENDED RELEASE CAPSULE 864 X 28'S (15)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19
16 METFORMIN EXTENDED RELEASE 500MG TABLET 8961 X 100'S (16)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19
17 ROPIVACAINE 7.5MG/ML INJECTION 1036 X 5'S (17)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19
18 POVIDONE IODINE 10% LOTION 5000 X BOTTLE 1LITER (18)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19
19 BUDESONIDE 1MG/2ML NEBULISING SOLUTION (RESPULES) 572 X 30'S (19)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19
20 GABAPENTIN 100MG CAPSULE 720 X 50'S (20)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19
21 CLOSTRIDIUM BOTULINUM TOXIN TYPE A 100IU INJECTION 216 X 1'S (21)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19
22 GLYCOPYRRONIUM 50MCG INHALER 1000 X 30'S (22)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19
23    PROTHROMBIN COMPLEX          CONCENTRATES 500IU INJ  (FACTOR II,VII,IX,X) 300 X 1'S (23)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19
24 N(2)-L-ALANYL-L-GLUTAMINE 20% IV SOLUTION (DIPEPTIVEN) 500 X 100ML (24)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19

Dokumen Sebutharga boleh diperolehi  pada waktu pejabat mulai 29 JANUARI 2019  jam 12:00 tengahari. Sebutharga boleh diambil di Jabatan Farmasi Logistik.Dokumen Sebutharga yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dialamatkan kepada :

Peti Tender,

Bahagian Pentadbiran,

Hospital Tengku Ampuan Rahimah,

41200 Klang,

Dokumen Tawaran tersebut hendaklah  dimasukkan ke dalam peti tawaran yang berkenaan di alamat di atas tidak lewat daripada tarikh dan masa tutup iaitu sebelum atau pada jam 12.00 tengahari, 11 FEBRUARI 2019. Sebutharga yang lewat dari tarikh dan masa ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.

Sebutharga Jabatan Farmasi (20 MAC 2019)

BIL
PERKARA 
KUANTITI
SEBUTHARGA
1
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR NITRIC OXIDE FOR INHALATION 25 TANK (01)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(ND)19
2
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR DOUBLE LUMEN NON CUFF CATHETER STRAIGHT 24CM 1000 PCS (03)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(ND)19

3
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR DVE DRY VIEW LASER FILM 24 X 30CM (10'' X12'' ) 300 CARTRIDGES (04)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(ND)19
4
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SD-P DRY LASER IMAGING FILM 24 X 30CM (10'' X 12'' ) 300 BOXES (06)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(ND)19

5
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SD-P DRY LASER IMAGING FILM 35 X 43CM (14'' X 17'' ) 300 BOXES (07)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(ND)19
6 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SD-Q DRY LASER IMAGING FILM 24 X 30CM (10'' X 12'' )      300 BOXES (08)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(ND)19
7 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SD-Q DRY LASER IMAGING FILM 35 X 43CM (14'' X 17'' ) 350 BOXES (09)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(ND)19
8 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR DI-HL DRY VIEW LASER FILMS 35 X 43CM ( 14'' X 17'' ) 750 BOXES (10)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(ND)19
9 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR DISPOSABLE SET FOR PERITONEOSCOPIC INSERTION OF TENCKHOFF CATHETER ( Y-TEC VP211 ) 120 UNIT (11)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(ND)19
10 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR HOMECHOICE AUTOMATED PD SET WITH CASSETTE 4 PRONG WITH SPIKE CONNECTION ( 4 PRONG SPIKE DISPOSABLE SET ) 60 BOX (12)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(ND)19
11 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PD 3L EMPTY BAG SYSTEM 450 (13)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(ND)19

Dokumen Sebutharga boleh diperolehi  pada waktu pejabat mulai 20 MAC 2019  jam 12:00 tengahari. Sebutharga boleh diambil di Jabatan Farmasi Logistik.Dokumen Sebutharga yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dialamatkan kepada :

Peti Tender,

Bahagian Pentadbiran,

Hospital Tengku Ampuan Rahimah,

41200 Klang,

Dokumen Tawaran tersebut hendaklah  dimasukkan ke dalam peti tawaran yang berkenaan di alamat di atas tidak lewat daripada tarikh dan masa tutup iaitu sebelum atau pada jam 12.00 tengahari, 28 MAC 2019. Sebutharga yang lewat dari tarikh dan masa ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.

Sebutharga Jabatan Farmasi (22 MAC 2019)

BIL
PERKARA 
KUANTITI
SEBUTHARGA
1
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR DVE DRY VIEW LASER FILM 35 X 43CM   600 CARTRIDGES (05)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(ND)19 
2
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR HEAT MOISTURE EXCHANGER FILTER   18,000 PCS (17)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(ND)19 

3
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR CLOSED SUCTION CATHETER SIZE 12FR  6,000 PCS  (16)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(ND)19 
4
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ANTIMICROBIAL CENTRAL VENOUS CATHETER (CVC) TRIPLE LUMEN  400 PCS  (15)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(ND)19 

5
 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR URINE METER WITH DRAINAGE BAG  8,000 PCS (14)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(ND)19 

Dokumen Sebutharga boleh diperolehi  pada waktu pejabat mulai 22 MAC 2019  jam 12:00 tengahari. Sebutharga boleh diambil di Jabatan Farmasi Logistik.Dokumen Sebutharga yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dialamatkan kepada :

Peti Tender,

Bahagian Pentadbiran,

Hospital Tengku Ampuan Rahimah,

41200 Klang,

Dokumen Tawaran tersebut hendaklah  dimasukkan ke dalam peti tawaran yang berkenaan di alamat di atas tidak lewat daripada tarikh dan masa tutup iaitu sebelum atau pada jam 12.00 tengahari, 1 APRIL 2019. Sebutharga yang lewat dari tarikh dan masa ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.

Sebutharga Jabatan Farmasi (3 APRIL 2019)

BIL
PERKARA 
KUANTITI
SEBUTHARGA
1
VALGANCICLOVIR 450MG TABLET 12 X 60'S (25)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19
2
POLYETHYLENE GLYCOL/MACROGOL 4000 POWDER 3,297 X 4'S (26)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19

3
INSULIN DETEMIR 100IU/ML FLEXPEN 744 X 5'S (27)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19
4
SMOFKABIVEN CENTRAL (2200KCAL/2000ML) 120 X 4'S (28)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19

5
TINZAPARIN 10,000 IU ANTI-XA/0.45ML 1000 X 10'S (29)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19
 6 TINZAPARIN 10,000 IU ANTI-XA/0.35ML   1000 X 10'S (30)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19 
 7 PANTOPRAZOLE 40MG INJECTION  114,000 X 1'S  (31)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19 
 8  MICAFUNGIN 50MG INJECTION  140 X 10'S (32)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19 
 9 LENALIDOMIDE 10MG TABLET   20 X 21'S (33)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19 
 10 SMOFKABIVEN PERIPHERAL 1900ML (1300KCAL/1904ML)  750 X 10'S (34)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19 
 11 TRAMADOL 50MG/ML INJECTION   16,180 X 10'S (35)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19 
 12 SODIUM CHLORIDE 0.9% 100ML INJECTION   302,736 X 100ML (37)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19 
 13 ENOXAPARIN SODIUM 40MG INJECTION  13,000 X 2'S  (38)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19 
 14  ENOXAPARIN SODIUM 60MG INJECTION  10,400 X 2'S (39)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19 
 15 IBANDRONIC 150MG TABLET  2,040 X 1'S  (40)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19 
 16  AGOMELATIN 25MG TABLET 1,139 X 28'S  (41)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19 
 17 N-ACETYLCYSTEINE 5GM/25ML INJECTION   2,780 X 1'S (42)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)19 

Dokumen Sebutharga boleh diperolehi  pada waktu pejabat mulai 3 APRIL 2019  jam 12:00 tengahari. Sebutharga boleh diambil di Jabatan Farmasi Logistik.Dokumen Sebutharga yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dialamatkan kepada :

Peti Tender,

Bahagian Pentadbiran,

Hospital Tengku Ampuan Rahimah,

41200 Klang,

Dokumen Tawaran tersebut hendaklah  dimasukkan ke dalam peti tawaran yang berkenaan di alamat di atas tidak lewat daripada tarikh dan masa tutup iaitu sebelum atau pada jam 12.00 tengahari, 14 APRIL 2019. Sebutharga yang lewat dari tarikh dan masa ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.

Sebutharga Jabatan Farmasi (21 OGOS 2018)

BIL

PERKARA 

KUANTITI

SEBUTHARGA

1

SODIUM VALPROATE (ER) 500MG TABLET
PACK OF 30'S
(3500 PACK)
                              (34)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

2

SEVELAMER CARBONATE 800MG TABLET
 PACK OF 180'S
(120 PACK)
(35)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

3

ALFACALCIDOL 2MCG/ML INJECTION
 PACK OF 30'S
(3501 PACK)
                                          (36)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

4

PRE/POST NATAL MULTIVITAMIN & MINERAL CAPSULE(ZINCOFER)
PACK OF 180'S
    (121 PACK)
(37)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

5

POLYETHYLENE GLYCOL/MACROGOL 4000 POWDER
 PACK OF 30'S
(3502 PACK)
 
(38)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18  
6
FLUTICASONE FUROATE 27.5 MCG/DOSE NASAL SPRAY
PACK OF 180'S
(122 PACK)
 
(39)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18
7 DESVENLAFAXINE 50MG TABLET
 PACK OF 30'S
(3503 PACK)
(40)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18
8 ALL TRAN RETINOIC ACID 10MG CAPSULE
 PACK OF 180'S
(123 PACK)
(41)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18
9 GOLIMUMAB 50MG INJECTION
 PACK OF 30'S
(3504 PACK)
(42)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18
10 WARFARIN SODIUM 3MG TABLET
 PACK OF 100'S
(2000 PACK)
(43)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18
11 RIVASTIGMINE 9.5MG/24 HOUR TRANSDERMAL PATCH
 PACK OF 30'S
(250 PACK)
(44)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18
12 PANTOPRAZOLE 40MG TABLET
 PACK OF 30'S
(49999 PACK)
(45)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18
13 PACLITAXEL 300MG/5ML INJECTION
PACK OF 1'S
(500 PACK)
(46)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18
14 VENLAFAXINE 75MG TABLET
PACK OF 28'S
(500 PACK)
(47)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

Dokumen Sebutharga boleh diperolehi  pada waktu pejabat mulai 21 OGOS 2018  jam 12:00 tengahari. Sebutharga boleh diambil di Jabatan Farmasi Logistik.Dokumen Sebutharga yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dialamatkan kepada :

Peti Tender,

Bahagian Pentadbiran,

Hospital Tengku Ampuan Rahimah,

41200 Klang,

Dokumen Tawaran tersebut hendaklah  dimasukkan ke dalam peti tawaran yang berkenaan di alamat di atas tidak lewat daripada tarikh dan masa tutup iaitu sebelum atau pada jam 12.00 tengahari, 28 OGOS 2018. Sebutharga yang lewat dari tarikh dan masa ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.

Sebutharga Jabatan Farmasi (28 Mei 2018)

BIL

PERKARA

KUANTITI

SEBUTHARGA

1

MIRTAZAPINE 15MG TABLET

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

PACK OF 30’S

(1500 PACK)

                              (28)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

2

GANCICLOVIR 500MG INJECTION

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

 

PACK OF 1’S

(1200 PACK)

(29)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

3

VALPROATE ACID 400MG INJECTION

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

PACK OF 1’S

(1000 PACK)

                                          (30)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

4

TERAZOSIN 2MG TABLET

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

 

PACK OF 100’S

(6000 PACK)

(31)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

5

N-ACETYLCYSTEINE 2GM INJECTION

(20,000 IU)

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

PACK OF 10’S

(600 PACK)

 

(32)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18  

6

CALCIUM CARBONATE 500MG TABLET

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

PACK OF 1000’S

(3000 PACK)

(33)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

Kod bidang Pendaftaran yang relevan dengan pembelian tersebut di atas ialah 050203, 050202, 050201. Dokumen Sebutharga boleh diperolehi  pada waktu pejabat mulai 28 MEI 2018  jam 12:00 tengahari. Sebutharga boleh diambil di Jabatan Farmasi Logistik.Dokumen Sebutharga yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dialamatkan kepada :

Peti Tender,

Bahagian Pentadbiran,

Hospital Tengku Ampuan Rahimah,

41200 Klang,

Dokumen Tawaran tersebut hendaklah  dimasukkan ke dalam peti tawaran yang berkenaan di alamat di atas tidak lewat daripada tarikh dan masa tutup iaitu sebelum atau pada jam 12.00 tengahari, 6 JUN 2018. Sebutharga yang lewat dari tarikh dan masa ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.

Sebutharga Jabatan Farmasi 25 April 2018

BIL

PERKARA

KUANTITI

SEBUTHARGA

1

VENLAFAXINE HCL 150MG TABLET

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

PACK OF 28’S

(500 PACK)

                              (10)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

2

METFORMIN 500MG XR TABLET

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

 

PACK OF 100’S

(6000 PACK)

(11)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

3

ACITRETIN 25MG TABLET

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

PACK OF 60’S

(200 PACK)

                                          (12)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

4

COLISTIMETHATE 1MIU INJECTION

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

 

PACK OF 10’S

(150 PACK)

(13)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

5

TINZAPARIN 10,000 IU ANTI-XA/0.5ML

(20,000 IU)

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

PACK OF 10’S

(350 PACK)

 

(14)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18  

6

LEVODOPA 150MG + CARBIDOPA 37.5MG + ENTACAPONE 200MG TABLET

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

PACK OF 100’S

(150 PACK)

(15)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

7 IVABRADINE 5MG TABLET

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

PACK OF 56’S

(600 PACK)

                   (16)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18                     

ROPIVACAINE 7.5MG/ML INJECTION

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

 PACK OF 5’S

(700 PACK)

 (17)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18
 9

ASENAPINE 10MG SUBLINGUAL TABLET

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

 

PACK OF 60’S

(200 PACK) 

(18)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18 
 10

IBANDRONIC 150MG TABLET

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

PACK OF 1’S

(900 PACK) 

(19)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18 
 11

TRAMADOL 50MG/ML INJECTION

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran) 

PACK OF 10’S

(7000 PACK) 

(20)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18 
 12

N-ACETYLCYSTEINE 2GM INJECTION

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

 

PACK OF 10’S

(600 PACK) 

(22)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18 
 13

VITAMIN A,B,C,D,E 5ML INJECTION

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

 

PACK OF 10’S

(350 PACK) 

(22)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18 
 14

SODIUM GLYCEROPHOSPATE 20ML INJ

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

 

 PACK OF 10’S

(1000 PACK)

(23)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18 
15 

BRENTUXIMAB VEDOTIN 50MG INJECTION

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

 

PACK OF 1’S

(15 PACK) 

(24)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18 
 16

AZACITIDINE 100MG INJECTION

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

 

PACK OF 1’S

(300 PACK) 

(25)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18 
 17

ARSENIC 10MG/ML INJECTION

 (Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

 

PACK OF 1’S

(300 PACK) 

(26)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18 
 18

AGOMELATINE 25MG TABLET

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

 

PACK OF 28’S

(600 PACK) 

(27)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18 

Dokumen Sebutharga boleh diperolehi  pada waktu pejabat mulai 25 APRIL 2018  jam 12:00 tengahari. Sebutharga boleh diambil di pejabat Perolehan & Bekalan Stor Farmasi.Dokumen Sebutharga yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dialamatkan kepada :

Peti Tender,

Bahagian Pentadbiran,

Hospital Tengku Ampuan Rahimah,

41200 Klang,

Dokumen Tawaran tersebut hendaklah  dimasukkan ke dalam peti tawaran yang berkenaan di alamat di atas tidak lewat daripada tarikh dan masa tutup iaitu sebelum atau pada jam 12.00 tengahari, 10 MEI 2018. Sebutharga yang lewat dari tarikh dan masa ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.

Sebutharga Jabatan Farmasi 13 April 2018

BIL

PERKARA

KUANTITI

SEBUTHARGA

1

MEMBEKAL BORANG CARTA PERUBATAN DALAM TEMPOH (2) TAHUN

(Penyebutharga dikehendakl  mengemukakan sampel untuk  penllaian  dengan pengguna)

(Syarat-syarat tambahan seperti di/ampiran)

(•HARGA SERSIH TANPA GST)

18,000 PAD

                                       

  (01 )dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(ND)18

2

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR LABEL UBAT UNTUK KEGUNAAN JABATAN  FARMASI DALAM TEMPOH DUA (2) TAHUN

(Penyebutharga dlkehendakl  mengemukakan sampel untuk  penilaian dengan pengguna)

(Syarat-syarat tambahan seperti difampiran)

(*HARGA BERS!H TANPA GST)

KEPING

SEPERTI DI

LAMPIRAN

(02)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(ND)18

3

MEMBEKAL  DAN MENGHANTAR APRON WRAP AROUND (PLASTIC) FOR GENERAL PURPOSE: 1400MM X 800MM X 0.03MM

(Penyebutharga dikehendaki rnengemukakan sampel untuk  penilalan dengan pengguna)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

("HARGA BERSIH TANPA GST)

12,000 PACK

                                          (03)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(ND)18

4

MEMBEKAL DAN
MENGHANTAR
VACUUM BLOOD COLLECTION TUBE WITH K2EDTA ANTICOAGULANT
(Penyebutharga  dikehendaki    mengemukakan sarnpel untuk  penllalan  dengan  pengguna)
(Syarat-syarat  tambahan   seperti  di/ampiran)
(*HARGA  BERSIH  TANPA  GST)
 

550,000 PC

(04 )dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(ND)18

5

MEMBEKAL DAN MENGHANTARVACUUM BLOOD COLLECTION TUBE WITH SEPERATING GEL

(Penyebutharga dikehendaki mengemukakan sampef untuk  penilalan  dengan pengguna)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

("HARGA  BERSIH TANPA GST)

500,000 PC

 

(05)dIm.JF&B/HTAR/KLG/4072(ND)18  

6

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR DOUBLE LAYER ZIPLOCK BIOHAZARD PLASTIC WITH PRINTING "HOSPITAL TENGKU AMPUAN RAHIMAH" SIZE: 6" X 6" (ZIPLOCK)  X 9" X 6"

(Penyebutharga  dikehendakl   mengemukakan sampel untuk  penilaian  dengan pengguna)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

("HARGA BERSIH TANPA esr)

PACK OF 100’S

(18,000 PACK)

(06)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(ND)18

7

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALCOHOL BASED HANDRUB SOLUTION (CUTANEOUS ANTIMICROBIAL)

(Penyebutharga dikehendakl mengemukakan  sampel untuk  penilaian dengan pengguna)

(Syarat-syarattambahan seperti dilampiran)

(*HARGABERSIH TANPAGST)

BOT OF 500ML

(35,000 BOT)

                                          (07)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(ND)18

Dokumen Sebutharga boleh diperolehi  pada waktu pejabat mulai 13 APRIL 2018  jam 12:00 tengahari. Sebutharga boleh diambil di pejabat Perolehan & Bekalan Stor Farmasi.Dokumen Sebutharga yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dialamatkan kepada :

Peti Tender,

Bahagian Pentadbiran,

Hospital Tengku Ampuan Rahimah,

41200 Klang,

Dokumen Tawaran tersebut hendaklah  dimasukkan ke dalam peti tawaran yang berkenaan di alamat di atas tidak lewat daripada tarikh dan masa tutup iaitu sebelum atau pada jam 12.00 tengahari, 24 APRIL 2018. Sebutharga yang lewat dari tarikh dan masa ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.

Sebutharga Jabatan Farmasi 22 Mac 2018

BIL

PERKARA

KUANTITI

SEBUTHARGA

1

 

CARBETOCIN 100MCG/ML INJ

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

PACK OF 5 VIALS

(450 PACK)

                                          (1)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

2

WATER FOR IRRIGATION 1LITER

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

 

 PACK OF 10EA

(3500 PACK)

 (2)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

3

 

SODIUM CHLORIDE 0.9% 100ML

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

 PACK OF 100ML

(180,000 PACK)

                                           (3)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

4

SODIUM CHLORIDE 0.9% FOR IRRIGATION 1LITER

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

 

 PACK OF 10EA

(2500 PACK)

 (4)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

5

 

MIRTAZAPINE 30MG TABLET

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

 PACK OF 30’S

(2400 PACK)

 

(5)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18   

6

SITAGLIPTIN 50MG + METFORMIN 1000MG TABLET

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

PACK OF 56’S

(2800 PACK)

(6)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

7

QUETIAPINE IMMEDIATE RELEASE 200MG TABLET

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran

PACK OF 100’S

(2000 PACK)

                                          (7)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

8

FENOFIBRATE 145MG TABLET

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

 PACK OF 30’S

(1300 PACK)

 (8)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

 

 

HYDROXYUREA 500MG TABLET

(Pembelian akan dilakukan secara berperingkat mengikut kegunaan semasa)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

PACK OF 100’S

(600 PACK)

                                          (9)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

Dokumen Sebutharga boleh diperolehi  pada waktu pejabat mulai 22 MAC 2018  jam 12:00 tengahari. Sebutharga boleh diambil di pejabat Perolehan & Bekalan Stor Farmasi.Dokumen Sebutharga yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dialamatkan kepada :

Peti Tender,

Bahagian Pentadbiran,

Hospital Tengku Ampuan Rahimah,

41200 Klang,

Dokumen Tawaran tersebut hendaklah  dimasukkan ke dalam peti tawaran yang berkenaan di alamat di atas tidak lewat daripada tarikh dan masa tutup iaitu sebelum atau pada jam 12.00 tengahari, 3 APRIL 2018. Sebutharga yang lewat dari tarikh dan masa ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.