Sebutharga Bukan Ubat Jabatan Farmasi (1 September 2020)

BIL
PERKARA 
SEBUTHARGA
1
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR DISPOSABLE DUAL HEATED BREATHING CIRCUIT 10MM INFANT/NEONATAL, WITH AUTO FEED HUMIDIFICATION CHAMBER BAGI TEMPOH TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL TENGKU AMPUAN RAHIMAH KLANG QT200000000028633

 

Dokumen Sebutharga boleh diperolehi  pada waktu pejabat mulai  1 Sep 2020  jam 12:00 tengahari. Sebutharga boleh diambil di Jabatan Farmasi Logistik.Dokumen Sebutharga yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dialamatkan kepada :

Peti Tender,

Bahagian Pentadbiran,

Hospital Tengku Ampuan Rahimah,

41200 Klang,

Dokumen Tawaran tersebut hendaklah  dimasukkan ke dalam peti tawaran yang berkenaan di alamat di atas tidak lewat daripada tarikh dan masa tutup iaitu sebelum atau pada jam 12.00 tengahari, 8 Sep 2020 Sebutharga yang lewat dari tarikh dan masa ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.