Sebutharga Jabatan Farmasi (21 OGOS 2018)

BIL

PERKARA 

KUANTITI

SEBUTHARGA

1

SODIUM VALPROATE (ER) 500MG TABLET
PACK OF 30'S
(3500 PACK)
                              (34)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

2

SEVELAMER CARBONATE 800MG TABLET
 PACK OF 180'S
(120 PACK)
(35)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

3

ALFACALCIDOL 2MCG/ML INJECTION
 PACK OF 30'S
(3501 PACK)
                                          (36)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

4

PRE/POST NATAL MULTIVITAMIN & MINERAL CAPSULE(ZINCOFER)
PACK OF 180'S
    (121 PACK)
(37)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

5

POLYETHYLENE GLYCOL/MACROGOL 4000 POWDER
 PACK OF 30'S
(3502 PACK)
 
(38)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18  
6
FLUTICASONE FUROATE 27.5 MCG/DOSE NASAL SPRAY
PACK OF 180'S
(122 PACK)
 
(39)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18
7 DESVENLAFAXINE 50MG TABLET
 PACK OF 30'S
(3503 PACK)
(40)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18
8 ALL TRAN RETINOIC ACID 10MG CAPSULE
 PACK OF 180'S
(123 PACK)
(41)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18
9 GOLIMUMAB 50MG INJECTION
 PACK OF 30'S
(3504 PACK)
(42)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18
10 WARFARIN SODIUM 3MG TABLET
 PACK OF 100'S
(2000 PACK)
(43)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18
11 RIVASTIGMINE 9.5MG/24 HOUR TRANSDERMAL PATCH
 PACK OF 30'S
(250 PACK)
(44)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18
12 PANTOPRAZOLE 40MG TABLET
 PACK OF 30'S
(49999 PACK)
(45)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18
13 PACLITAXEL 300MG/5ML INJECTION
PACK OF 1'S
(500 PACK)
(46)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18
14 VENLAFAXINE 75MG TABLET
PACK OF 28'S
(500 PACK)
(47)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(U)18

Dokumen Sebutharga boleh diperolehi  pada waktu pejabat mulai 21 OGOS 2018  jam 12:00 tengahari. Sebutharga boleh diambil di Jabatan Farmasi Logistik.Dokumen Sebutharga yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dialamatkan kepada :

Peti Tender,

Bahagian Pentadbiran,

Hospital Tengku Ampuan Rahimah,

41200 Klang,

Dokumen Tawaran tersebut hendaklah  dimasukkan ke dalam peti tawaran yang berkenaan di alamat di atas tidak lewat daripada tarikh dan masa tutup iaitu sebelum atau pada jam 12.00 tengahari, 28 OGOS 2018. Sebutharga yang lewat dari tarikh dan masa ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.